Her kan du laste ned bilder og digitale produksjonsfiler

Her kan du som kunde eller modell godkjenne og hente bilder og digitale produksjonsfiler. Detaljer for innlogging finner du på tilsendt faktura eller i modellkontrakten din.

Produsert materiell ligger tilgjengelig i denne løsningen 3mnd etter godkjenning. Du er selv ansvarlig for å lagre og oppbevare tilgjengelig materiale etter dette dersom annet ikke er avtalt.

Her kan du laste ned bilder og digitale produksjonsfiler

Her kan du laste ned bilder og digitale produksjonsfiler. Detaljer for innlogging finner du på faktura eller i modellkontrakt/release.

Produsert materiell ligger tilgjengelig i denne løsningen 3mnd etter godkjenning. Du er selv ansvarlig for å lagre og oppbevare tilgjengelig materiale etter dette dersom annet ikke er avtalt.